onsdag 16 december 2009

Simone de Beauvoir och dödshjälp

I avsnittet 'le dévouement', uppoffringen, i Simone de Beauvoirs Pyrrhus et Cinéas, förs ett intressant resonemang om vad 'jag' kan göra för andra. En viljeyttring vid ett tillfälle är inte alltid det samma som individens egentliga vilja - 'en människa är något annat än det hon är i ögonblicket; inget ord, ingen enda gest skulle kunna definiera ett gott som överskrider varje ögonblick'. Här tänker jag på dödshjälpsdebatten. Att en människa som lider kan vilja avsluta sitt liv är förståeligt, men det egentliga viljan kanske är att leva utan smärtorna, och då är det annat som behövs än dödshjälp. (Marianne till Margareta 29/11)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar