måndag 21 december 2009

Simone de Beauvoir homosexuell?

Om nu Simone de Beauvoir var så frigjord och feministisk, varför kunde hon inte erkänna sin homosexualitet?

På en liten lapp på skrivbordet har jag antecknat en sida i Bouchardeaus biografi, Simone de Beauvoir. Det rör Simones förhållanden. Bouchardeau tolkar Beauvoirs vägran att tala om sig själv som bisexuell, hennes genans inför allt tal om homosexualitet, inte som att hon förnekar att hon haft fysiska förhållanden med kvinnor (det skriver hon ju själv om). Det hon vägrar, enligt Bouchardeau, är att definieras i en kategori – hon har älskat män och kvinnor, men det är frågan om ett fritt handlande och inte något förutbestämt. En mycket modern tanke!

I en intervju som Alice Schwarzer gjorde 1976 säger Beauvoir att om hon skulle vilja tillägga något till sina memoarer, har det att göra med sexualiteten. Hon säger att hon på ett rakare sätt, utifrån ett tydligare feministiskt perspektiv, skulle berätta om hur hon upplevt sin sexualitet. Tidigare förstod hon inte, säger hon, hur viktig den frågan är, att det inte är en individuell fråga utan en politisk.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar