söndag 20 december 2009

Det andra könet av Simone de Beauvoir

Det andra könet är till stor del en bok om frihet och icke-frihet. Beauvoirs analys av moderskapets och äktenskapets inverkan på kvinnornas liv måste ha varit revolutionerande. Genom att hon visar hur mannen alltid uppfattas som normen, den som står för det universella, och hur kvinnor som grupp, i motsats till män, inte tillåts vara subjekt, påstår hon något så oerhört som att kvinnors situation skulle kunna vara annorlunda. /...../ Ojämlikheten innebär också att den underordnade partens situation inverkar på hennes egen syn på friheten. Hon finner sig i sin situation och medverkar till att systemet upprätthålls. (Ur lässammanfattningen av Det andra könet.)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar