måndag 28 december 2009

Simone de Beauvoir: Människan som subjekt och objekt

Mottot i Simone de Beauvoirs L'invitée är ett citat från Hegel om att varje medvetande strävar efter att tillintetgöra den andra. Att andra har en existens som är oberoende av henne är precis vad Françoise inte kan hantera, och därför måste hon alltså tillintetgöra Xavière. Kanske man kan jämföra med Sartres ord om att helvetet är de andra.

Att inse att andras medvetande är skilt från ens eget innebär omvänt att ens eget medvetande är skilt från andras. Vi är alltså inte bara subjekt utan också objekt. Det får mig att tänka på s.k. passionsbrott – där är det ju så att en person inte står ut med att den andra är ett självständigt subjekt som realiserar sin frihet, och därför kan man gå så långt som till att ta livet av personen i fråga för att han/hon inte ska kunna leva på ett annat sätt. (Lässammanfattning av L'invité, Den inbjudna)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar