måndag 14 december 2009

Man är inte någon annans nästa, man gör sig till en annans nästa

Simone de Beauvoir för en intressant diskussion kring begreppet ’nästa’. Man är inte någon annans nästa, skriver Simone de Beauvoir, man gör sig till en annans nästa genom sitt handlande. Ens nästa är inte den som är bredvid en utan den som man själv närmar sig. Det är jag som skapar mitt band till andra. Tanken kopplas ihop med friheten – det som driver oss framåt i livet är vår frihet. Vi är skapade att vara fria, d.v.s. sträva framåt, och vår frihet är beroende av andras frihet. (Lässammanfattning av Simone de Beauvoirs För en tvetydighetens moral och Pyrrhus och Cinéas)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar